Kestävyys

Yrityksessämme on toimintaa, joka saattaa sisältää työympäristöriskejä. Tietenkin yrityksen ja työntekijöiden tulee noudattaa lakeja, määräyksiä ja normeja, joita yhteiskunta asettaa liiketoiminnalle. Tiedämme myös, että meidän on seurattava työympäristöä, jotta uusia riskejä ei synny ja että työympäristö on enemmän kuin pelkkä riskien puuttuminen. Työstäsi nauttiminen ja kehittyminen sekä työskentely turvallisissa työpaikoissa on meille tärkeää, koska se luo turvallisuutta päivittäiseen työhösi. Avoin asenne ja keskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa ovat meille tärkeitä, jotta voimme tarjota työntekijöille mahdollisuuden kehittyä työssä. Jokaisen työntekijän tulee päivittäisessä työssään osoittaa henkilökohtaista vastuuta terveydestä ja ympäristöstä.

Jokaisen tehtävänä on paitsi noudattaa sääntöjä, ohjeita ja rutiineja, myös olla tietoinen hyvistä työympäristöistä ja ympäristöstä aiheutuvista riskeistä ja uhista ja raportoida niistä välittömästi. Ennen mm. päätökset uusista investoinneista tai liiketoiminnan muutoksista, työympäristöasioista on keskusteltava, riskit selvitettävä ja seuraukset arvioitava yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Sen jälkeen on ryhdyttävä toimiin kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi niin pitkälle kuin mahdollista ja riskien minimoimiseksi.

Ympäristö- ja laatupolitiikka

Voidaksemme työskennellä kestävästi ja edistääksemme kestävää kehitystä ympäristön ja laadun kannalta, työskentelemme tiettyjen sääntöjen ja rutiinien mukaisesti varmistaaksemme, että laatu on hyvä ja ympäristö turvallinen. RKC Construction Oy politiikkana on toimittaa oikeaan hintaan, oikea tuote oikeaan aikaan, jotta se vastaa parhaiten asiakkaan odotuksia

 

Lena Gerlöw
KMA-chef Fasadgruppen

Lena.gerlow@fasadgruppen.se
+46 (0)70-317 27 03

 

Viimeksi päivitetty 10 kesäkuuta 2024

Shutterstock 1478789801 Low

For security throughout the business

As a company belonging to Fasadgruppen, we can offer expert know-how for the entire exterior of the property. We work sustainably, locally and with good professionalism. Our goal is to offer you the best looks in the world.