Tietosuojakäytäntö

RKC Construction Oy on ryhtynyt tarvittaviin toimiin
noudattaa uutta tietosuoja-asetusta, joka tulee voimaan 25.5.2018.
Alla on tietoa siitä, miten henkilötiedot tallennetaan, miksi niitä tallennetaan ja
kuinka kauan niitä säilytetään ja asiakkaan/rekisteröidyn peruutusoikeudet
suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja seuraavilla alueilla:

1. Asiakasrekisteri
RKC Construction Oy on asiakasrekisteri, jotta heillä on selkeä yleiskuva
asiakkaistamme ja saada heihin helposti yhteyttä erilaisissa asioissa. Asiakas voi milloin
jotka haluavat pyytää henkilötietojensa muuttamista tai poistamista rekisteristä. Me näemme
myös, jos asiakas haluaa, poistaa mahdolliset varmuuskopiot, joissa saattaa olla henkilötietoja.

2. Varmuuskopiointi
Käytämme ulkopuolisen yrityksen apua, joka hallinnoi varmuuskopiointiamme. Varmuuskopioinnin tarkoitus on se kaikki
Asiakkaan tietojen on säilyttävä, jos tietojärjestelmässämme tapahtuisi jotain. Kuinka kauan palvelua
sovelletaan, päätämme yhdessä varmuuskopiointia hallinnoivan yrityksen kanssa. Sopimus varmuuskopioinnista
on allekirjoitettu. Jos asiakas haluaa poistaa tietonsa meiltä ja myös varmuuskopiosta, voimme tehdä sen
me tätä.

3. Laskut ja kuitit
Laskut ja kuitit säilytetään kirjanpitolain mukaisesti 7 vuotta.

4. Lainaukset
Lainaukset tallennetaan tilastotarkoituksiin, jotta nähdään, kuinka monta lainausta olemme lähettäneet verrattuna miten
monia tehtäviä olemme saaneet. Nämä on myös tallennettu, jotta voit nähdä tilaushistorian ja yhden
pystymme helposti suunnittelemaan uusia tarjouksia asiakkaillemme. Asiakas voi milloin tahansa pyytää sitä
heidän lainauksensa poistetaan. Varmistamme myös, että asiakas haluaa poistaa sieltä mahdolliset varmuuskopiot
henkilötietoja saattaa olla olemassa.

5. Asiakkaitamme koskeva digitaalinen materiaali
Jos asiakkailtamme on materiaalia, johon meidän on päästävä käsiksi työmme suorittamiseksi
työssä, tallennamme tämän materiaalin selkeisiin kansioihin, mikä tarkoittaa, että löydämme helposti kansion ja
poista sisältö, jos asiakas niin haluaa. Varmistamme myös, että asiakas haluaa poistaa
varmuuskopiot, joissa saattaa olla henkilökohtaisia ​​tietoja.

6. Painettu materiaali ja muistiinpanot
Koska emme voi tarkalleen sanoa, kuinka kauan meillä on tätä materiaalia käytetty, se säilyy, kunnes olemme
itse katsomme, että emme enää tarvitse sitä tai jos asiakas ottaa meihin yhteyttä ja pyytää sitä
päästä eroon.

7. Posti
Ottaessamme yhteyttä asiakkaisiimme käytämme usein sähköpostia. Tallennamme sähköpostin, jotta voimme
katso taaksepäin ja katso, mistä olemme asiakkaan kanssa puhuneet aiemmin ja mitä materiaalia on
liitteenä. Sähköpostit tallennetaan selkeisiin kansioihin, mikä tarkoittaa, että voimme helposti etsiä kaikki sähköpostit, joissa on
kukoisti RKC Construction Oy ja asiakkaan välillä ja poista ne
asiakkaan pyynnöstä. Varmistamme myös, että asiakas haluaa poistaa sieltä mahdolliset varmuuskopiot
henkilötietoja saattaa olla olemassa.

8. Puhelin
Puhelimemme sisältävät asiakkaidemme yhteystiedot. Tämä on tarkoitus saavuttaa heidät helposti
sekä pystymme antamaan hyvän vastauksen, kun meihin otetaan yhteyttä. Asiakas voi milloin tahansa
pyytää, että heidän yhteystietonsa poistetaan puhelimistamme. Varmistamme myös, että jos
Asiakas haluaa poistaa kaikki varmuuskopiot, joissa saattaa olla henkilötietoja.

9. Kalenterit
Kun varaamme tapaamisia asiakkaidemme kanssa, tämä tapahtuu digitaalisissa kalentereissamme. Tämä jotta
pystymme seuraamaan, miltä työaikataulumme näyttää ja mitä kokouksia olemme varanneet ja joiden kanssa olemme varanneet
mitkä asiakkaat.
Asiakas voi milloin tahansa pyytää yhteystietonsa poistamista puhelimistamme. Me
varmistaa myös, että asiakas haluaa poistaa kaikki varmuuskopiot, joissa saattaa olla henkilötietoja.

10. Työllisyys ja sovellukset
Käytämme työsopimuksia, joita täydennetään liitteellä, josta ilmoitamme mitkä
henkilötietoja käsittelemme ja missä tilanteissa tietoja käsitellään
näkyviin. Uusien palkkausten yhteydessä henkilö antaa suostumuksensa henkilötietoihinsa
käsitellään ja missä yhteyksissä voimme käsitellä niitä. Ne, jotka ovat jo työsuhteessamme, ovat
tietoa siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään ja että heillä on oikeus rekisteröidä otteita.
He eivät täytä mitään suostumusta, koska viittaamme intressitaseeseen tältä osin. Kiinnostus
joka on jo työsuhteessa olevana rekisterissämme, harkitse suostumuksen täyttämistä jälkikäteen.
Kun saamme hakemuksia, ne poistetaan, kun rekrytointiprosessi on valmis.

11. Luettelo sukulaisista
RKC Construction Oy on sukulaisluettelo, jota päivitetään jatkuvasti
uusia työntekijöitä tai ihmisiä lähtee yrityksestämme. Omaisten ei tarvitse allekirjoittaa
suostumus, mutta viittaamme tässä asiassa etujen tasapainottamiseen, koska se on suurempi
kiinnostusta ottaa yhteyttä vastaan ​​sitä tosiasiaa, että heidän yhteystietonsa on tallennettu.
Omaiset saavat kuitenkin seuraavat tiedot:
RKC Construction Oy säilyttää sukulaisten henkilötietoja vain siinä tapauksessa, että me
sinun on otettava sinuun yhteyttä, jos työntekijä sairastuu tai loukkaantuu vakavasti aikana
työtunnit. Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin. Sinulla on aina oikeus pyytää ja tarkistaa
mitä tietoja on tallennettu. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyä
on poistettu.
____________________________________________________________________________
Asiakkaana/rekisteröitynä käyttäjänä sinulla on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihisi. Olet oikeassa
henkilötietojensa korjaamista, poistamista ja/tai siirtämistä varten (kaikki tämä maksutta). MIES
on oikeus vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinointiin. Olet oikeassa
vastustaa henkilötietojen käyttöä automaattiseen päätöksentekoon ja
profilointi.
Asiakkaalla on oikeus rekisteröidä otteita rajoittamattomassa laajuudessa niin kauan kuin se ei muutu puolustamattomaksi
ja siten raskasta RKC Construction Oy toiminnalle. Sitten on
RKC Construction Oy oikeus periä maksu palvelun tarjoamisesta.
Jos asiakas uskoo, että RKC Construction Oy on käsitellyt henkilötietoja väärin, asiakas on tehnyt sen
mahdollisuus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka Ruotsissa on tietosuojaviranomainen.
RKC Construction Oy raportoi henkilötietoja koskevista tapauksista
me Ruotsin tietosuojaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa havaitsemisesta.
Jos asiakas pyytää henkilötietojen poistamista ja meillä on vahva tahto vastustaa
tästä asiakkaalle ilmoitetaan, että hänellä on oikeus ottaa yhteyttä Ruotsin tietosuojaviranomaiseen
viedä asiaa pidemmälle.
Mitä tulee siihen, kuinka kauan säilytämme henkilötietoja, viittaamme lakiin, esim. kirjanpitolakiin,
sopimukset jne. Viittaan myös laillisiin velvoitteisiin (valitukset ja muut asiat, jotka voivat
syntyy) sekä etujen tasapainoa, sillä asiakkaat useimmiten hyötyvät helposti saavutettavuudesta
järjestelmissämme. Olemme kuitenkin luoneet rutiinit säännölliseen harvennukseen, jotta emme istu "hyvin".
saada tietoja", katso asiakirja Compliance-toiminnot ja Harvennusrutiinit.